X
Hledat...

 

 

Zuzana Stancová

je sociální pedagog – psychoterapeut

 

Dlouhodobě pracuje v oblasti vzdělávání a výchovy, sociální práce, sociální pedagogiky i psychoterapie s cílovou skupinou klientů, kteří se pohybují na hranici zákona či již zákon překročili. Od roku 1990 se průběžně věnovala v přímé praxi lidem s poruchami chování. Dlouhou dobu pracovala s problémovými mladistvými a jejich rodinami (SVP Prosek, Proxima sociale – KC KROK, SVP Modřany, OS CESTA, VÚM Prosek). V práci s  mladistvými se především zaměřovala na mladistvé, kteří měli poruchy chování, delikventní jednání a byli závislí na návykových látkách.

Od roku 2001 pracuje na Centru sociálních služeb Praha, kde je vedoucí pracoviště Resocializačních a reintegračních programů. Toto pracoviště je zaměřeno na oblast postpenitenciární péče a odborně realizuje specializované programy pro pachatele trestných činů, obviněné, obžalované, odsouzené a podmíněně propuštěné dospělé klienty.

Dlouhodobě se věnuje vzdělávání, lektorské činnosti,  supervizi, projektové a koncepční činnosti. Úzce spolupracuje v těchto oblastech především s Probační a mediační službou ČR, Vězeňskou službou ČR, organizacemi zaměřenými na sociální práci a s různými odbornými středními, vyššími i vysokými školami.

V práci se specializuje na techniky, strategie a taktiky komunikace s problémovými klienty, psychosociální tréninkové aktivity, individuální a rodinou terapii a další formy práce především v oblasti penologie.

Má ráda hudbu, obrazy, film,  Francii, kočky, zeleninu a klid. Na svět se stále ještě dívá optimisticky.


 

 

 

iconNavigoPoint.cz
Vilém Urban
Milady Horákové 201/119
160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO 71719491
Id datové schránky : zuy8xhq
icon+420 732 326 269
iconvilem@navigocz.eu