X
Hledat...

 

 

Nadcházející akce

 

17. 09. 2019Karlínské nám. 7, Praha 8

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě prakticky

(č. akreditace AK/PV-117/2019) Kurz je zaměřen na praktické problémy vedení spisové služby v kontextu platných právních předpisů v rozsahu níže uvedeného obsahového rámce. Měl by Vám pomoci se...
24. 09. 2019Karlínské nám. 7, Praha 8

Základy úřední praxe pro neúředníky

Kurz je zaměřený na osvojení základů úřední praxe pro zaměstnance, kteří ale nejsou úředníky ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. Seznámíme vás se základními pracovně právními předpisy,  s pojmem veřejná...
08. 10. 2019Karlínské nám. 7, Praha 8

Spisová služba v prostředí škol

Kurz  je zaměřen na praktické problémy vyplývající ze základních povinností, které se vážou k vedení spisové služby v prostředí škol. Popíšeme si postupy jak pro spisovou službu vedenou v listinné...
10. 10. 2019Karlínské nám. 7, Praha 8

Metody, techniky a strategie práce se specifickou cíl. sk. klientů

(č. akreditace AK/PV-541/2010) Kurz "Metody, techniky a strategie práce se specifickou cíl. sk. klientů" je zaměřen na metody, způsoby a formy práce s klienty různých cílových skupin (sociálně...
15. 10. 2019Karlínské nám. 7, Praha 8

Poskytování a ochrana informací

Kurz Vás má naučit základy poskytování informací s tím, že budete umět informace i chránit – ne vše je možné zveřejnit, ale platí to i opačně, mnoho informací je povinná veřejná správa...
22. 10. 2019Karlínské nám. 7, Praha 8

Praktická čeština pro úředníky - úprava písemností

(č. akreditace AK/PV-234/2014) Cílem kurzu je seznámit vás s úpravou písemností dle normy ČSN O1 6910 účinnou od 1.8. 2014 a se spisovnou češtinou tak, abyste si rozšířili své znalosti a dovednosti...
< ZPĚTSeznam témat

 

 

iconNavigoPoint.cz
Vilém Urban
Milady Horákové 201/119
160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO 71719491
Id datové schránky : zuy8xhq
icon+420 732 326 269
iconvilem@navigocz.eu