X
Hledat...

 

 

Seznam témat

 

ZÁKONNÁ TÉMATA

Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole

Kurz vás seznámí s některými aspekty problematiky kontroly ve veřejné správě, její ekonomickou i právní stránkou, které v systému fungování veřejné správy nelze opomíjet, neboť veškerá činnost...

Poskytování a ochrana informací

Kurz Vás má naučit základy poskytování informací s tím, že budete umět informace i chránit – ne vše je možné zveřejnit, ale platí to i opačně, mnoho informací je povinná veřejná správa...

Spisová služba v prostředí škol

Kurz  je zaměřen na praktické problémy vyplývající ze základních povinností, které se vážou k vedení spisové služby v prostředí škol. Popíšeme si postupy jak pro spisovou službu vedenou v listinné...

Spisová služba v prostředí škol

Kurz  je zaměřen na praktické problémy vyplývající ze základních povinností, které se vážou k vedení spisové služby v prostředí škol. Popíšeme si postupy jak pro spisovou službu vedenou v listinné...

Spisová služba, aplikace E-spis

(č. akreditace AK/PV-316/2017)  - jedná se o e-learningový kurz Kurz který prakticky navazuje na Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a který byl vytvořen na základě vysoké...

Základy úřední praxe pro neúředníky

Kurz je zaměřený na osvojení základů úřední praxe pro zaměstnance, kteří ale nejsou úředníky ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. Seznámíme vás se základními pracovně právními předpisy,  s pojmem veřejná...

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě prakticky

(č. akreditace AK/PV-117/2019) Kurz je zaměřen na praktické problémy vedení spisové služby v kontextu platných právních předpisů v rozsahu níže uvedeného obsahového rámce. Měl by Vám pomoci se...

Zákon o hlavním městě Praze z pohledu městských částí

(č. akreditace AK/PV-118/2019) Cílem kurzu je seznámit vás s právní úpravou zakotvenou “v zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze“, ve znění pozdějších předpisů a týkající se postavení hlavního...

Zákon o Registru smluv

 Tento kurz Vám vysvětlí princip fungování registru smluv, kdy a co zveřejnit případně i nezveřejnit. Účelem Registru smluv je omezit korupční prostředí a zajistit otevřenost veřejné správy v oblasti...

SOFT SKILLS

Metody, techniky a strategie práce se specifickou cíl. sk. klientů

  Kurz "Metody, techniky a strategie práce se specifickou cíl. sk. klientů" je zaměřen na metody, způsoby a formy práce s klienty různých cílových skupin (sociálně nepřizpůsobiví, podivíni -...

Obtížnosti ve vyjednávání s duševně nemocnými

Jednání s duševně nemocným může být velice namáhavé a frustrující. Při jednání na úřadech se duševně nemocný jeví jako nesrozumitelný, nespolupracující, nebezpečný. Kurz nabízí základní orientaci v...

Praktická čeština pro úředníky - úprava písemností

  Cílem kurzu je seznámit vás s úpravou písemností dle normy ČSN O1 6910 účinnou od 1.8. 2014 a se spisovnou češtinou tak, abyste si rozšířili své znalosti a dovednosti práce s psaným textem, abyste...

Umění argumentace

  Kurz je určen pro všechny, kteří se setkávají v rámci úřadu se situacemi, kdy potřebují rychle a pohotově argumentovat. Cílem je posílit vaše stávající dovednosti v oblasti argumentace a...

Vyjednávání s obtížnými klienty

  Předpokládáme, že je Vám známá situace z jednání, kdy musíte v časové tísni řešit nepříjemné věci, přesvědčit protistranu, že vámi navržené řešení je v danou chvíli nejvhodnější, nebo je potřeba...

Zvládání konfliktu v rámci rozhovoru

  Cílem kurzu je pochopit dynamiku konfliktu, naučit se jej řešit a využít jeho konstruktivní potenciál v rámci rozhovoru.
< ZPĚTNadcházející akce

 

 

iconNavigoPoint.cz
Vilém Urban
Milady Horákové 201/119
160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO 71719491
Id datové schránky : zuy8xhq
icon+420 732 326 269
iconvilem@navigocz.eu