X
Hledat...

 

 

Základy úřední praxe pro neúředníky


 

Kurz je zaměřený na osvojení základů úřední praxe pro zaměstnance, kteří ale nejsou úředníky ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. Seznámíme vás se základními pracovně právními předpisy,  s pojmem veřejná správa, se základy práva a dalšími tématy vztahujícími se k činnosti úřadu městských částí.

Obsah

1. Pracovně právní předpisy

1.1. Zákoník práce
1.2 Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

2. Veřejná správa

2.1 Organizační principy veřejné správy
2.2 Státní správa
2.3 Samospráva

2.3.1 Územní samospráva
2.3.2 Zájmová samospráva

3. Základy práva

3.1 Právo jako pojem
3.2 Prameny práva
3.3 Právní odpovědnost

4. Základní právní předpisy v činnosti ÚMČ

4.1 Správní řád
4.2 Zákon o finanční kontrole a kontrolní řád
4.3 Předpisy vztahující se k poskytování informací a ochraně osobních údajů
4.4 Zákon o zadávání veřejných zakázek
4.5 Zákon o registru smluv
4.6. Předpisy vztahující se ke spisové službě

5. Strategické a rozvojové dokumenty hlavního města Prahy 

6. Evropské strukturální a investiční fondy

Rozsah

8h

Místo konání

Karlínské nám. 7, Praha 8

Cena

1500 Kč

 

PŘIHLÁŠKA KE KURZU


 
Jméno
Telefon
Email
Fakturační adresa
IČO
Vaše zpráva
 
 
 
ODESLAT
< ZPĚT

 

 

iconNavigoPoint.cz
Vilém Urban
Milady Horákové 201/119
160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO 71719491
Id datové schránky : zuy8xhq
icon+420 732 326 269
iconvilem@navigocz.eu