Základem naší přirozenosti je jednat
nikoliv být manipulován

" Lidová moudrost "

O nás

NAVIGO (je latinského původu a znamená plavit se).

K otázkám a problémům nepřistupujeme s rozdělením na profesní a osobní rovinu. Vycházíme z toho, že v přírodě všechno, co se vyvíjí a roste, postupuje po malých krůčcích. Velké změny mohou někdy končit katastrofou. Nenabízíme žádné utopické vize a rychlá řešení, která většinou bývají lákavá a dokážou uchvátit svými návody. Jdeme cestou většího využití individuality prostřednictvím rozpoznávání silných a slabých stránek naší osobnosti.  Hledáme a snažíme se naplňovat to, čemu říkáme princip splavnosti (viz. níže).

Snažíme se řešit problémy týkající se našeho sebevědomí , schopnosti sebereflexe a nevyužitého lidského potenciálu. Baví nás společně s Vámi hledat odpovědi na otázky: „Kdo jsem?“, „Kde jsem?“, „ Jsem správně tam, kde právě jsem?“, „Pokud jsem na správném místě,  co mohu udělat proto, abych byl užitečnější a šťastnější?“, „Mám na to?“, “A podle čeho to všechno poznám?“ ... aj.

Jak se naše pojetí liší od tradičních názorů na učení?

Náš přístup k lidem stavíme na základním východisku: Každý z nás je aktivním tvůrcem svých vědomostí“. Po našich mnohaletých praktických zkušenostech z oblasti vzdělávání a psychologie ( kde většina „odborníků“ má patent na to, co je a není správně) pedagogiky (kde učitelé většinu výuky pouze reprodukují fakta, namísto toho, aby žákům pomáhali jejich vědomosti utvářet)  a estetiky ( kde je někým dané co je hezké a co ošklivé) jsme objevili přístup, který byl již před mnoha staletími objeven, nicméně zapomenutý.

Ke vzdělávání přistupujeme na základě těchto kriterií:

  • Samozřejmě v první řadě rozhoduje Vaše objednávka
  • Dále vycházíme z vlastních zkušeností a předpokladů, jak dané téma pro určitou skupinu nejlépe zpracovat a předat, ale důležitou součástí při vytvoření finální „tváře“ je zjištění úrovně účastníků v té které oblasti a následné připojení v místě možného začátku rozvíjení, tzn. že vzdělávání není frontální a rigidní, ale začíná tam, kde je to pro posluchače potřebné.
  • Vaše dosavadní zkušenosti a znalosti se tak stávají součástí obsahu, nikoliv formálně, nebo pouze jako výsledek interakcí, ale přímo jako úroveň, ke které se připojuje další vzdělávání.
  • Tento způsob zaručuje vzdělávání „na míru“,vylučuje ztráty času a energie v důsledku opakovaní věcí, které se již dávno provozují v praxi, přeskakování dosavadní úrovně posluchačů apod., celkově zvyšují motivaci k učení se novým věcem v důsledku vlastního podílu na jeho tvorbě.

Co si představujeme pod "Principem splavnosti"?

„Musíme se pokusit, jak nejlépe dovedeme, být kapitány našich vlastních lodí.“

Řeky tečou svými přirozenými koryty, voda si dokáže najít nejschůdnější cestu sama. Proč je pro nás tak složité pochopit a respektovat náš "přirozený proud vody"? 

Podobně jako řeka má svůj pramen a své ústí, i každý z nás má vlastní potenciál, který vyvěrá na povrch a hledá si cestičky pro své uskutečnění. Podle toho, jak  dokážeme pochopit přirozené podmínky, nebo naopak jaké jsou naše tendence pro změnu směru a "stavění hrází", taková je pak kvalita posouvání se od "pramene k ústí". Jde o to objevit, ujistit se, nebo jen dále rozvíjet to, co  je nám vlastní, co nám jde tak říkajíc „samo od ruky“, kde se věci rychle učíme, kde máme odvahu, kde se nám daří a jak si dokážeme takové situace uvědomit  a vychutnat.  Jedná se o posilování naší schopnosti sebereflexe a utváření našeho sebevědomí. Proto společně s Vámi hledáme přirozené schopnosti a způsoby jejich rozvíjení, s cílem učinit je "splavnějšími" - respektováním, vytvořením, nebo objevením vhodného „koryta“.

Copyright © 2018 NAVIGO. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.